закрыть

Бесплатная консультация

Для получения бесплатной консультации юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email или телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
Агентство недвижимости Киевская Русь

Недвижимость Киева и Киевской области

Продажа квартир и домов в Киеве

+Добавить объявление
Телефон+380(93)611-1316
Emailinfo@realty-ukraine.net
Skypegoncharov.realty
FacebookМы на Facebook
ВКонтактеМы ВКонтакте
Риэлторские услугиНаши предложенияЮридические услугиБТИБезопасностьКонсультацииУслуги иностранцамО нас
Slideshow Image 1
УкраинаПокупкаПродажаАрендаНовостройкиКоммерческая недвижимостьКредитованиеИнвестирование
Консультация адвоката
Как открыть фирму
arou
lombardlifetourismsellyoursiteworldrealtyuahomelandbusrent

Реєстри Міністерства юстиції з нерухомого майна

Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна запроваджений у травні 1997 року відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 09.06.1999 року № 31/5.

Реєстри Міністерства юстиції з нерухомого майна:

Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна
запроваджений у травні 1997 року відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 09.06.1999 року № 31/5.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 31/5 від 09.06.1999 р. "Про внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів Міністерства та про затвердження Положення про Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна" Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна (далі - Реєстр заборон) - це електронна база даних,яка містить відомості про:
1. Обтяження нерухомого майна:
- накладені заборони відчуження та арешти нерухомого майна;
- вилучення записів про заборони відчуження та арешти
нерухомого майна.
2. Тимчасові застереження щодо нерухомого майна:
внесені до Реєстру заборон тимчасові застереження щодо
нерухомого майна;
вилучення записів про тимчасові застереження.
3. Видані витяги з Реєстру заборон.

Реєстраторами Реєстру заборон (далі - Реєстратор) є:державні нотаріальні контори,державні нотаріальні архіви,приватні нотаріуси,які уклали відповідні договори з Адміністратором і мають повний доступ до Реєстру заборон через комп'ютерну мережу;державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України та його регіональні філії.
Реєстратори приймають заяви про реєстрацію обтяження об'єкта нерухомого майна від державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів,які не є Реєстраторами,судів,слідчих органів та інших осіб;вносять та вилучають записи до (з) Реєстру заборон про заборони,арешти щодо нерухомого майна;отримують (видають) витяги з Реєстру заборон. Реєстратори також вносять та вилучають до (з) Реєстру заборон відомості про тимчасові застереження щодо нерухомого майна.

Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна - це документ,який свідчить про внесення реєстраційного запису до Реєстру заборон або про відсутність такого запису. Витяг з Реєстру заборон надається в паперовій або електронній формі.
У Реєстрі заборон формуються чотири види витягів:

1) про наявність/відсутність заборони та арешту нерухомого
майна;
2) про наявність/відсутність заборони та арешту нерухомого майна
на запит органу державної влади;
3) про наявність/відсутність арешту нерухомого майна;
4) розширений витяг про наявність/відсутність заборони та
арешту нерухомого майна на запит органу державної влади.

Витяг про наявність/відсутність заборони та/або арешту містить відомості про заборони відчуження майна,накладені відповідно до чинного законодавства України;про арешти нерухомого майна,накладені судами та слідчими органами,органами державної виконавчої служби. Розширений витяг про наявність/відсутність заборони та/або арешту містить відомості про заборони відчуження майна та арешти,накладені відповідно до чинного законодавства України,а також відомості про записи,вилучені з Реєстру з моменту його модернізації.

Заяви про реєстрацію (вилучення) обтяження об'єкта нерухомого майна,запити про надання витягу з Реєстру заборон заповнюються та подаються в паперовій або електронній формі. На заяву про реєстрацію (вилучення) обтяження об'єкта нерухомого майна,запит про надання витягу з Реєстру заборон в електронній формі накладається електронний цифровий підпис заявника.

Заяви про реєстрацію (вилучення) обтяження об'єкта нерухомого майна та запити про надання витягу з Реєстру заборон в електронній формі подаються до Реєстратора - державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України та його регіональних філій.
Органи державної виконавчої служби подають заяви про реєстрацію (вилучення) обтяження об'єкта нерухомого майна та запити про надання витягу з Реєстру заборон в електронній формі,а у разі тимчасової відсутності доступу до підсистеми електронних заяв Реєстру заборон - в паперовій формі до Реєстратора - державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України та його регіональних філій.
Для застереження нотаріусів та сторін правочину щодо можливих негативних наслідків операцій з відповідним нерухомим майном застосовується тимчасове застереження,що носить інформаційний характер.

Підставами для внесення до Реєстру заборон відомостей про накладення (зняття) заборони та арештів на об'єкти нерухомого майна є:

1) Накладення (зняття) державною нотаріальною конторою або приватним нотаріусом - Реєстратором заборони відчуження на об'єкти нерухомого майна.
2) Заява про реєстрацію (вилучення) обтяження об'єкта нерухомого майна,що подається:

- державною нотаріальною конторою та приватним нотаріусом,які не є Реєстраторами,- у зв'язку з накладенням (зняттям) ними заборони відчуження на об'єкти нерухомого майна;

- судами (крім третейських судів) і слідчими органами - у зв'язку з накладенням ними арешту на об'єкти нерухомого майна (звільненням з-під арешту);
- органами державної виконавчої служби - у зв'язку з
накладенням ними арешту на об'єкти нерухомого майна (звільненням з-під арешту)

Відомості про накладені (зняті) заборони та арешти на об'єкти нерухомого майна вносяться Реєстратором до Реєстру заборон у день їх надходження.

До Реєстру заборон уносяться такі відомості про обтяження:

1) Дані про підстави виникнення обтяження:назва документа,його номер та дата,повне найменування органу,що накладає обтяження.
2) Дані про обтяжувача та про особу (осіб),щодо майна якої (яких) встановлено обтяження:

- для фізичних осіб - громадян України - прізвище,власне ім'я та по батькові (за наявності останнього),ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності) та,за наявності,дата та місце народження,місце проживання,дані документа,що посвідчує особу (номер та серія,ким виданий);
- для іноземців,осіб без громадянства - прізвище,ім'я та по батькові (за наявності останнього),місце проживання за межами України,дані документа,що посвідчує особу (номер та серія,ким виданий);
- для юридичних осіб - резидентів - найменування,ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України,місцезнаходження;
- для юридичних осіб - нерезидентів - найменування,місцезнаходження та країна,де зареєстровано юридичну особу.

3) Дані про об'єкт обтяження:ідентифікаційні номери об'єкта нерухомого майна та відомості про його місцезнаходження.

Реєстратор після реєстрації (вилучення) обтяження об'єкта нерухомого майна виготовляє два примірники витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна,один з яких протягом двох робочих днів надсилає на адресу особи,яка подавала відповідну заяву,а другий залишає у своїй справі.
У разі виявлення особами,за заявою яких Реєстратором уносились відомості до Реєстру заборон помилок у записі,зазначені особи повідомляють про виявлені помилки Реєстратора,який вносив відомості до Реєстру заборон.

Підставами для внесення Реєстратором до Реєстру заборон відомостей про тимчасові застереження є:

1) відмова у вчиненні нотаріальної дії або відкладення нотаріальної дії у зв'язку з необхідністю отримати/перевірити інформацію;
2) зупинення вчинення нотаріальної дії до вирішення справи судом у випадках,передбачених частиною четвертою статті 42 Закону України "Про нотаріат" (За обґрунтованою письмовою заявою заінтересованої особи,яка звернулася до суду та на підставі отриманого від суду повідомлення про надходження позовної заяви заінтересованої особи,яка оспорює право або факт,про посвідчення якого просить інша заінтересована особа,вчинення нотаріальної дії зупиняється до вирішення справи судом);
3) заява власника нерухомого майна про внесення до Реєстру заборон відомостей про тимчасове застереження щодо об'єкта нерухомого майна із зазначенням обставин для обґрунтування свого клопотання.


При реєстрації тимчасового застереження до Реєстру заборон вносяться такі відомості:
- дані про обтяжувача та про особу (осіб),щодо майна якої (яких) встановлено обтяження:

- для фізичних осіб - громадян України - прізвище,власне ім'я та по батькові (за наявності останнього),ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності) та,за наявності,дата та місце народження,місце проживання,дані документа,що посвідчує особу (номер та серія,ким виданий);
- для іноземців,осіб без громадянства - прізвище,ім'я та по батькові (за наявності останнього),місце проживання за межами України,дані документа,що посвідчує особу (номер та серія,ким виданий);
- для юридичних осіб - резидентів - найменування,ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України,місцезнаходження;
- для юридичних осіб - нерезидентів - найменування,місцезнаходження та країна,де зареєстровано юридичну особу.

- дані про об'єкт обтяження:ідентифікаційні номери об'єкта нерухомого майна та відомості про його місцезнаходження,та додатково вказуються дані про підстави,які зазначає заявник/нотаріус для обґрунтування необхідності внесення тимчасового застереження.


Підставами для вилучення Реєстратором з Реєстру заборон відомостей про тимчасові застереження є:

- припинення існування підстав для відкладення нотаріальної дії;
- припинення існування підстав для зупинення вчинення нотаріальної дії,передбачених частиною четвертою статті 42 Закону України "Про нотаріат" (За обґрунтованою письмовою заявою заінтересованої особи,яка звернулася до суду та на підставі отриманого від суду повідомлення про надходження позовної заяви заінтересованої особи,яка оспорює право або факт,про посвідчення якого просить інша заінтересована особа,вчинення нотаріальної дії зупиняється до вирішення справи судом);
- заява власника нерухомого майна про вилучення з Реєстру заборон відомостей про тимчасове застереження щодо об'єкта нерухомого майна до спливу місячного строку.

Заява про вилучення з Реєстру заборон відомостей про тимчасове застереження щодо нерухомого майна може бути подана також спадкоємцями,правонаступниками власника нерухомого майна.
Під час подання заяви про внесення (вилучення) до (з) Реєстру заборон відомостей про тимчасове застереження щодо об'єкта нерухомого майна заявник пред'являє паспорт або інший документ,за яким встановлюється особа,а у разі потреби - довіреність.

Реєстратор відмовляє у внесенні (вилученні) до (з) Реєстру заборон відомостей про тимчасові застереження щодо нерухомого майна,якщо:

- у заяві відсутні,неповністю,нечітко або нерозбірливо визначені необхідні відомості,;
- не надано документів,що відповідно до діючого законодавства підтверджують наявність обставин,які визнаються підставою для внесення (вилучення) відомостей;
- заявник не пред'явив документ,за яким встановлюється особа,чи довіреність.
Відмова у внесенні (вилученні) відомостей до (з) Реєстру заборон надається заявнику у 10-денний строк з дня отримання заяви в письмовій формі із зазначенням причин відмови.
Реєстратор після внесення (вилучення) до (з) Реєстру заборон відомостей про тимчасові застереження щодо нерухомого майна протягом двох робочих днів надсилає про це витяг на адресу заявника.
Строк дії тимчасового застереження - до одного місяця.

Інформація з Реєстру заборон надається у вигляді витягів на запити будь-яких фізичних та юридичних осіб,складених в паперовій або електронній формі. Інформація з Реєстру заборон надається в такій самій формі (паперовій або електронній),у якій подано запит про надання витягу. На запит,складений в електронній формі,на бажання заявника може бути надано інформацію в паперовій формі.

Витяги про наявність/відсутність заборони та/або арешту нерухомого майна на запит органу державної влади надаються державним підприємством "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України та його регіональними філіями на запит суду,прокуратури,органів дізнання і досудового слідства - у зв'язку з цивільними,господарськими,адміністративними або кримінальними справами,справами про адміністративні правопорушення,що знаходяться в провадженні цих органів,органам державної виконавчої служби - у зв'язку з відкриттям виконавчого провадження,а також Міністерства юстиції України,Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,головних управлінь юстиції в областях,містах Києві та Севастополі у зв'язку із здійсненням ними своїх повноважень.
Витяги з Реєстру заборон містять таку інформацію:
- номер витягу,дата;
- дані про тип обтяження;
- дані про об'єкт обтяження;
- дані про особу (осіб),щодо майна якої (яких) встановлено обтяження;
- дані про обтяжувача;
- дані про підставу обтяження;
- дані про Реєстратора та дату внесення обтяження;
- параметри запиту;
- відомості про особу,що надала витяг.

За видачу витягів з Реєстру заборон стягується плата,розмір якої встановлюється Міністерством юстиції України. Витяги про реєстрацію (вилучення) обтяження об'єкта нерухомого майна надаються Реєстратором безкоштовно. Витяги про наявність/відсутність заборони та/або арешту нерухомого майна (крім третейських судів),надаються безкоштовно.


Реєстр прав власності на нерухоме майно
запроваджений з 1 жовтня 2002 року відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 07.02.2002 року № 7/5.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України 7/5 від 07.02.2002 р. "Про затвердження Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно" Державна реєстрація прав - це офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення,переходу або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно,а також права власності на об'єкти незавершеного будівництва шляхом внесення відповідного запису до Реєстру прав власності на нерухоме майно.
Державна реєстрація прав проводиться реєстраторами бюро технічної інвентаризації (далі - БТІ) у межах визначених адміністративно-територіальних одиниць,обслуговування на території яких здійснюється БТІ.
Проведення державної реєстрації прав у межах території однієї адміністративно-територіальної одиниці реєстраторами декількох БТІ не допускається.
Обов'язковій державній реєстрації підлягають право власності та інші речові права на нерухоме майно,розміщене на території України,що належить фізичним та юридичним особам,державі в особі органів,уповноважених управляти державним майном,іноземцям та особам без громадянства,іноземним юридичним особам,міжнародним організаціям,іноземним державам,а також територіальним громадам в особі органів місцевого самоврядування. Право власності на об'єкт незавершеного будівництва підлягає державній реєстрації у разі необхідності укладення правочину щодо об'єкта незавершеного будівництва.

Державній реєстрації підлягають право власності та інші речові права на таке нерухоме майно:

1) житлові будинки;
2) квартири;
3) будівлі,в яких розташовані приміщення,призначені для перебування людини,розміщення рухомого майна,збереження матеріальних цінностей,здійснення виробництва тощо;
4) споруди (інженерні,гідротехнічні тощо) - земельні поліпшення,що не належать до будівель та приміщень,призначені для виконання спеціальних технічних функцій;
5) приміщення - частини внутрішнього об'єму житлових будинків,будівель,квартир,обмежені будівельними елементами.

Державній реєстрації підлягає право власності на закінчене будівництвом нерухоме майно,яке прийняте в експлуатацію у встановленому законодавством порядку.
Державна реєстрація права користування (сервітуту) на об'єкти нерухомого майна,розташовані на земельних ділянках;права користування (найму,оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами,їх окремими частинами;довірчого управління нерухомим майном проводиться після державної реєстрації права власності на таке майно.
Державна реєстрація права власності на об'єкти незавершеного будівництва проводиться у порядку,визначеному Положенням,з урахуванням особливостей,встановлених у розділі IV Положення.
Не підлягають державній реєстрації право власності та інші речові права на тимчасові споруди.

Державна реєстрація прав проводиться реєстратором БТІ за наявності матеріалів технічної інвентаризації,підготовлених тим БТІ,реєстратор якого проводить державну реєстрацію прав на цей об'єкт.
Реєстр прав власності на нерухоме майно (далі - Реєстр прав) є єдиною державною інформаційною системою,що містить відомості про зареєстровані права,суб'єктів прав,об'єкти нерухомого майна та незавершеного будівництва (далі - об'єкти,права щодо яких підлягають державній реєстрації),правовстановлювальні документи та документи,на підставі яких проведено державну реєстрацію права власності на об'єкт незавершеного будівництва.
Складовими частинами Реєстру прав є електронна база даних,реєстраційні справи,журнали обліку заяв про державну реєстрацію прав та обліку заяв та запитів про надання інформації з Реєстру прав.
Відомості,що містяться в електронній базі даних Реєстру прав,мають відповідати даним реєстраційної справи. У разі їх невідповідності пріоритет мають дані реєстраційної справи.
Держателем Реєстру прав є Міністерство юстиції України,яке забезпечує його функціонування.
Адміністратором Реєстру прав є державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України,що здійснює заходи зі створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру прав та відповідає за технічне і технологічне забезпечення,збереження та захист даних,що містяться в електронній базі даних Реєстру прав. Прямий доступ до Реєстру прав мають БТІ.

Подання документів для проведення державної реєстрації прав

Для проведення державної реєстрації виникнення,переходу або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно власник (власники),інший правонабувач (правонабувачі) або уповноважена ним (ними) особа подає реєстратору БТІ заяву про державну реєстрацію прав. Заява про державну реєстрацію прав подається реєстратору того БТІ,яке здійснює свою діяльність відповідно до договору з Адміністратором Реєстру прав на території адміністративно-територіальної одиниці,на якій розташований об'єкт,права щодо якого підлягають державній реєстрації.

До заяви про державну реєстрацію прав додаються правовстановлювальні документи,їх нотаріально засвідчені копії,документи,що підтверджують оплату за проведення державної реєстрації прав та видачу витягу про державну реєстрацію прав,а також інші документи.
Під час подання заяви про державну реєстрацію прав фізична особа повинна пред'явити паспорт або інший документ,який унеможливлює виникнення будь-яких сумнівів щодо цієї особи,а у разі подання заяви представником фізичної чи юридичної особи - паспорт або інший документ,який унеможливлює виникнення будь-яких сумнівів щодо цієї особи,та документ,що підтверджує його повноваження діяти від імені таких осіб. У випадку,встановленому законом,представник іноземної особи пред'являє документи,легалізовані в установленому законодавством порядку. Під паспортом або іншим документом,який унеможливлює виникнення будь-яких сумнівів щодо особи,слід розуміти паспорт громадянина України,паспорт громадянина України для виїзду за кордон,дипломатичний чи службовий паспорт,посвідка на проживання особи,яка мешкає в Україні,національний паспорт іноземця або документ,що його замінює.

Для проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно,які виникли відповідно до правочинів,що не підлягають нотаріальному посвідченню,заявником (заявниками) подаються витяг про наявність/відсутність заборони та/або арешту нерухомого майна з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про наявність чи відсутність податкової застави на об'єкт нерухомого майна.

Для проведення державної реєстрації права користування (найму,оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами,їх окремими частинами,яке виникло відповідно до правочинів,що не підлягають нотаріальному посвідченню,крім витягу про наявність/відсутність заборони та/або арешту нерухомого майна з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про наявність чи відсутність податкової застави на об'єкт нерухомого майна,заявником (заявниками) подається витяг з Державного реєстру іпотек. У разі наявності обтяження такого нерухомого майна іпотекою реєстратору БТІ подається документ,що підтверджує надання іпотекодержателем згоди на передачу іпотекодавцем предмета іпотеки в користування (найм,оренду).

Для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно на підставі договорів іпотеки,що містять застереження про задоволення вимог іпотекодержателя,реєстратору БТІ,крім документів,зазначених вище,також потрібно надати:

- завірену в установленому порядку копію письмової вимоги про усунення порушень,надісланої іпотекодержателем іпотекодавцю та боржнику,якщо він є відмінним від іпотекодавця,у якій має бути зазначено стислий зміст порушених зобов'язань,вимогу про виконання порушеного зобов'язання у не менше ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги;
- документ,який підтверджує сплив тридцятиденного строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржником,якщо він є відмінним від іпотекодавця,письмової вимоги іпотекодержателя,якщо більш тривалий строк не вказано у надісланій іпотекодержателем іпотекодавцю та боржнику,якщо він є відмінним від іпотекодавця,письмовій вимозі;
- звіт про оцінку предмета іпотеки,складений після спливу строку,вказаного у надісланій іпотекодержателем іпотекодавцю та боржнику,якщо він є відмінним від іпотекодавця,письмовій вимозі;
- витяг з Державного реєстру іпотек,виданий після спливу строку,вказаного у надісланій іпотекодержателем іпотекодавцю та боржнику,якщо він є відмінним від іпотекодавця,письмовій вимозі;
- витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна про наявність/відсутність заборони та/або арешту нерухомого майна,виданий після спливу строку,вказаного у надісланій іпотекодержателем іпотекодавцю та боржнику,якщо він є відмінним від іпотекодавця,письмовій вимозі.
Наявність накладеної заборони відчуження нерухомого майна при посвідченні договору іпотеки,за яким відбувається перехід права власності від іпотекодавця до іпотекодержателя,не є підставою для прийняття реєстратором БТІ рішення про відмову в державній реєстрації прав за іпотекодержателем.

Для проведення державної реєстрації права власності на підставі договорів (контрактів) купівлі-продажу споруд (приміщень) для розміщення дипломатичних представництв,консульських установ та міжнародних міжурядових організацій заявником (заявниками) подається відповідна нота Міністерства закордонних справ,а для розміщення міжнародних неурядових та іноземних організацій - лист
Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв,Ради міністрів Автономної Республіки Крим,обласної та Севастопольської міської державної адміністрації.

У разі проведення державної реєстрації виникнення,переходу або припинення права власності на об'єкт незавершеного будівництва до заяви про державну реєстрацію прав заявником (заявниками) додаються документи,що посвідчують право на земельну ділянку,та дозвіл на виконання будівельних робіт,їх копії,документи,що підтверджують оплату за проведення державної реєстрації прав,видачу витягу про державну реєстрацію прав та надання витягу з Реєстру прав,а також витяг про наявність/відсутність заборони та/або арешту нерухомого майна з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про наявність чи відсутність податкової застави на об'єкт нерухомого майна.

У разі проведення державної реєстрації виникнення,переходу або припинення права власності на об'єкт незавершеного будівництва,для будівництва якого не вимагається дозвіл на виконання будівельних робіт,до заяви про державну реєстрацію прав заявником (заявниками) додаються документи,що посвідчують право на земельну ділянку,затверджена проектна документація на будівництво об'єкта містобудування,їх копії,копія документа,що відповідно до законодавства засвідчує факт повідомлення заявником (заявниками) інспекції державного архітектурно-будівельного контролю про початок виконання будівельних робіт,на які не вимагається дозвіл на виконання будівельних робіт,документи,що підтверджують оплату за проведення державної реєстрації прав,видачу витягу про державну реєстрацію прав та надання витягу з Реєстру прав,а також витяг про наявність/відсутність заборони та/або арешту нерухомого майна з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про наявність чи відсутність податкової застави на об'єкт нерухомого майна.


Проведення державної реєстрації прав


З моменту прийняття заяви про державну реєстрацію прав реєстратором БТІ розпочинається її розгляд. Реєстратор БТІ встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства,а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими правами на об'єкти,права щодо яких підлягають державній реєстрації,зокрема:

- відповідність обов'язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення (у випадках,встановлених законом);
- відповідність повноважень особи,яка подає документи для проведення державної реєстрації прав,та сторін (сторони) правочину,згідно з яким відбувається державна реєстрація виникнення,переходу,припинення прав;
- відповідність відомостей про об'єкт,права щодо якого підлягають державній реєстрації,наявним у Реєстрі прав та поданим документам;
- відповідність даних про наявність (або відсутність) інформації та/або відповідних документів,що свідчать про накладення (зняття) заборони (арешту) або інших обтяжень,що перешкоджають проведенню державної реєстрації прав,у тому числі відсутність встановлених законом заборон на відчуження нерухомого майна;
- наявність факту виконання умов правочину,з якими закон та/або договір (угода) пов'язує можливість проведення державної реєстрації виникнення,переходу,припинення прав на нерухоме майно.

За результатом розгляду заяви про державну реєстрацію прав реєстратор БТІ приймає рішення про державну реєстрацію прав або відмову в ній.
Державна реєстрація прав або надання відмови в ній проводиться в строк,що не перевищує чотирнадцяти робочих днів з моменту прийняття реєстратором БТІ заяви про державну реєстрацію прав,без урахування терміну проведення технічної інвентаризації об'єкта,права щодо якого підлягають державній реєстрації.
Державна реєстрація прав проводиться після технічної інвентаризації об'єкта,права щодо якого підлягають державній реєстрації,окрім випадків,коли заява про державну реєстрацію прав подається не пізніше ніж через дванадцять місяців після виникнення цього права.
Одночасно з прийняттям рішення про державну реєстрацію прав реєстратор БТІ вносить записи до відповідного розділу Реєстру прав. На кожний об'єкт,права щодо якого підлягають державній реєстрації та право власності на який заявлено вперше,реєстратор БТІ одночасно з внесенням запису до відповідного розділу Реєстру прав присвоює реєстраційний номер такому об'єкту,який залишається незмінним протягом усього часу його існування. У разі переходу права власності та інших речових прав на об'єкт,права щодо якого підлягають державній реєстрації,або зміни в його описі реєстраційний номер такого об'єкта залишається незмінним.
Після внесення запису до відповідного розділу Реєстру прав реєстратор БТІ видає витяг про державну реєстрацію прав,який є невід'ємною частиною правовстановлювального документа,а у разі проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно на правовстановлювальному документі також робить відмітку (штамп) про державну реєстрацію прав. Зазначений витяг скріплюється печаткою БТІ. Разом із витягом про державну реєстрацію прав заявнику (заявникам) або уповноваженій ним (ними) особі повертаються правовстановлювальний документ або документи,на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на об'єкт незавершеного будівництва.
У разі втрати або зіпсування витягу про державну реєстрацію прав реєстратор БТІ за письмовою заявою власника (власників),правокористувача (правокористувачів) або уповноваженої ним (ними) особи,до якої додається опубліковане в пресі повідомлення про недійсність втраченого або зіпсованого витягу про державну реєстрацію прав,видає дублікат витягу.
Інформація з Реєстру прав надається у формі витягу та інформаційної довідки.
Право на отримання витягу з Реєстру прав мають:
- власник (власники) об'єкта,права щодо якого підлягають державній реєстрації,або уповноважена ним (ними) особа;
- правокористувач (правокористувачі) нерухомого майна або уповноважена ним (ними) особа;
- спадкоємці (правонаступники - для юридичних осіб) або уповноважені ними особи.
Інформаційну довідку з Реєстру прав на бланку відповідного БТІ мають право отримувати суди,органи місцевого самоврядування,органи внутрішніх справ,органи прокуратури,органи державної податкової служби,державні виконавці,нотаріуси,органи Служби безпеки України та інші органи державної влади (посадові особи),якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень,визначених законом.


Державний реєстр правочинів

Державна реєстрація правочинів проводиться відповідно до вимог Цивільного кодексу України шляхом внесення відповідної інформації до Державного реєстру правочинів.
Державний реєстр правочинів - єдина комп'ютерна база даних,яка містить інформацію про правочини,що підлягають державній реєстрації,забезпечує її зберігання,видачу та захист від несанкціонованого доступу.

Державній реєстрації в Реєстрі підлягають правочини:


Правочином є дія особи,спрямована на набуття,зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори).
Статтею 210 Цивільного кодексу України (далі - Кодекс) встановлено,що правочин підлягає державній реєстрації лише у випадках,встановлених законом. Такий правочин є вчиненим з моменту його державної реєстрації.
Виходячи з цього,державна реєстрація є необхідною умовою чинності тих правочинів,обов'язковість державної реєстрації яких встановлена законом.
Вказівка закону на обов'язковість державної реєстрації правочину має на увазі презумпцію:немає державної реєстрації - немає і правочину.


Державній реєстрації підлягають правочини предметом яких є нерухоме майно (земельні ділянки,а також об'єкт розташовані на земельній ділянці,переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення).
До таких договорів належать,зокрема:
- договори купівлі-продажу,міни нерухомості (стаття 657,716 Кодексу);
- договори про передачу нерухомого майна під виплату ренти (стаття 732 Кодексу);
- договори довічного утримання (догляду),за якими передається набувачеві у власність нерухоме майно (стаття 745 Кодексу);
- договори найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини),укладені на строк не менше ніж один рік (стаття 794 Кодексу);
- договори управління нерухомим майном (стаття 1031 Кодексу);
інші правочини,державна реєстрація яких передбачена законом.


Згідно з Постановою Кабінету міністрів України № 671 від 26.05.2004 р. "Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів" державна реєстрація правочинів проводиться відповідно до вимог Цивільного кодексу України шляхом внесення відповідної інформації до Державного реєстру правочинів.

При цьому,під Державним реєстром правочинів мається на увазі єдина комп'ютерна база даних,яка містить інформацію про правочини,що підлягають державній реєстрації,забезпечує її зберігання,видачу та захист від несанкціонованого доступу.
Держателем Державного реєстру,що забезпечує ведення Реєстру є Міністерство юстиції України.
Адміністратором Реєстру є державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України. Адміністратор відповідає за технічне,технологічне та програмне забезпечення Реєстру,надання реєстраторам доступу до нього,забезпечує збереження та захист інформації,що міститься у Реєстрі.
Державні нотаріальні контори,приватні нотаріуси,якщо ними укладено відповідний договір з адміністратором Реєстру,є реєстраторами та проводять державну реєстрацію правочинів,змін,внесених до них,відомостей про припинення їх дії,приймають запити,видають завірені витяги з Реєстру та виконують інші функції,передбачені Тимчасовим порядком державної реєстрації правочинів.
Державна реєстрація правочинів проводиться шляхом внесення нотаріусом запису до Реєстру одночасно з його нотаріальним посвідченням.
Нотаріуси,які не мають доступу до єдиної комп'ютерної бази даних Реєстру,в день посвідчення правочину надсилають один його примірник реєстратору,який в день отримання примірника вносить відповідний запис до Реєстру.
Державна реєстрація правочину,змін,внесених до нього,відомостей про припинення його дії проводиться будь-яким реєстратором.
Датою державної реєстрації правочину є дата та час внесення відповідного запису до Реєстру.

Здійснюючи державну реєстрацію,реєстратор вносить до Реєстру такі відомості:

1) найменування правочину;
2) найменування сторін:

для юридичних осіб резидентів - найменування,місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
для юридичних осіб нерезидентів - найменування,місцезнаходження та держава,в якій зареєстровано особу;
для фізичних осіб громадян України - прізвище,ім'я та по батькові,постійне місце проживання та ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
для фізичних осіб іноземців,осіб без громадянства - прізвище,ім'я та по батькові (за наявності),постійне місце проживання за межами України;
3) опис нерухомого майна,щодо якого вчиняється правочин,достатній для його ідентифікації,та/або його реєстраційні дані;
4) строк дії правочину;
5) відомості про нотаріальне посвідчення правочину (відомості про нотаріуса,який посвідчив правочин,дата посвідчення та номер у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій,номер та серія спеціального бланка нотаріальних документів,на якому викладено текст правочину);
6) порядковий номер і дата державної реєстрації правочину в Реєстрі;
7) відомості про реєстратора.

Про внесення запису до Реєстру реєстратор видає сторонам правочину або уповноваженим ними особам примірник витягу з Реєстру (документ,який свідчить про внесення запису до Реєстру або про відсутність такого запису). У витягу зазначаються:порядковий номер запису та дата державної реєстрації;відомості про сторони правочину;опис нерухомого майна,щодо якого вчиняється правочин,достатній для його ідентифікації,та/або його реєстраційні дані;строк дії правочину;відомості про нотаріальне посвідчення правочину;відомості про реєстратора.
Окрім первинного правочину,державній реєстрації підлягають також зміни,що вносяться до правочину,а також відомості про припинення його дії. Реєстрація таких відомостей здійснюється шляхом внесення відповідних змін до вже існуючого запису в Реєстрі. Ми говоримо про правочин як первинний об'єкт державної реєстрації,оскільки згідно із статтею 654 Кодексу зміна або розірвання договору вчиняється у такій самій формі,що й договір,що змінюється або розривається,якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.
Зміни до запису в Реєстрі вносяться нотаріусом одночасно з нотаріальним посвідченням правочину,на підставі якого вносяться зміни та відомості про припинення дії правочину.
При цьому,в Реєстрі:
по-перше,зазначаються відомості про підстави внесення змін до правочину чи припинення його дії,тобто:документ,на підставі якого вносяться зміни до правочину чи відомості про припинення його дії;відомості про нотаріуса,який посвідчив правочин;дата посвідчення та номер у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;номер і серія спеціального бланка нотаріальних документів,на якому викладено текст правочину,або найменування суду,що ухвалив рішення про припинення дії правочину,дата ухвалення рішення;
по-друге,відомості про самі зміни та доповнення до запису:дата реєстрації змін,що вносяться до правочину,чи відомостей про припинення його дії;
по-третє,відомості про реєстратора.

Про внесення змін до запису реєстратор також видає сторонам правочину або уповноваженим ними особам примірник витягу з Реєстру.

Тимчасовим положенням про порядок державної реєстрації правочинів передбачається також можливість отримання витягу судами,органами прокуратури,внутрішніх справ,державної податкової служби,служби безпеки та іншими органами державної влади,якщо відповідний запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень,визначених законодавством. Зазначені органи отримують витяги з Державного реєстру безкоштовно,тоді як для сторін правочинів,що підлягають обов'язковій державній реєстрації,згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 671 встановлено плату за внесення запису до Державного реєстру правочинів чи змін до запису та за видачу витягу з Державного реєстру правочинів. Запис про припинення дії правочину вноситься до Реєстру безоплатно.
Відсутність плати за реєстрацію правочину чи змін до нього,так само як і внесення плати не в повному обсязі є підставою для відмови у державній реєстрації.
Кошти,що надходять за внесення запису до Реєстру,змін до запису та видачу витягів спрямовуються виключно на забезпечення ведення Державного реєстру правочинів.


Державний реєстр іпотек
введений у дію 12 квітня 2004 року.


Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України № 410 від 31.03.2004 р. "Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек"

Державний реєстр іпотек (далі - Реєстр) - єдина комп'ютерна база даних про обтяження і зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою,відступлення прав за іпотечним договором,передачу,анулювання,видачу дубліката заставної та видачу нової заставної;
Держатель Реєстру - Мін'юст,що забезпечує ведення Реєстру;
Адміністратор Реєстру - державне підприємство "Інформаційний центр" Мін'юсту,що відповідає за збереження єдиної комп'ютерної бази даних Реєстру;
Реєстратори - державні нотаріальні контори,приватні нотаріуси,які згідно з договорами,укладеними з адміністратором Реєстру,здійснюють державну реєстрацію іпотек,відомостей про обтяження чи зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою,відступлення прав за іпотечним договором,передачу,анулювання,видачу дубліката заставної та видачу нової заставної на підставі повідомлення іпотекодержателя або уповноваженої ним особи чи рішення суду,приймають запити,видають завірені витяги з Реєстру та виконують інші функції,передбачені законом.


Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна іпотекою

Внесення до Реєстру відомостей про обтяження майна іпотекою здійснюється реєстратором на підставі повідомлення іпотекодержателя або уповноваженої ним особи чи рішення суду.
У разі коли іпотекодержателем за іпотечним договором виступає кілька осіб,повідомлення може бути надіслано однією з них за взаємною домовленістю.
Під час подання повідомлення іпотекодержатель пред'являє паспорт або інший документ,що посвідчує особу,а у разі коли уповноважена ним особа діє від імені іпотекодержателя фізичної чи юридичної особи - відповідну довіреність.
До повідомлення додається засвідчена в установленому порядку копія іпотечного договору чи рішення суду,примірник заставної (у разі її державної реєстрації) та документ про внесення плати за державну реєстрацію іпотек,реєстрацію заставної (у разі коли іпотекодержатель разом з державною реєстрацією обтяження нерухомого майна іпотекою подає її для державної реєстрації).

У повідомленні зазначаються:
1) відомості про іпотекодавця (майнового поручителя),іпотекодержателя,а також боржника за основним зобов'язанням,якщо він не є іпотекодавцем:
- для іпотекодавця,іпотекодержателя та боржника - юридичних осіб відомості:

стосовно резидентів - найменування,місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

стосовно нерезидентів - найменування,місцезнаходження та держава,де зареєстровано особу;

- для іпотекодавця,іпотекодержателя та боржника - фізичних осіб відомості:

стосовно громадян України - прізвище,ім'я та по батькові,постійне місце проживання та ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

стосовно іноземців,осіб без громадянства - прізвище,ім'я та по батькові (за наявності),постійне місце проживання за межами України;

2) опис предмета іпотеки,достатній для його ідентифікації,
та/або його реєстраційні дані;

3) розмір основного зобов'язання;

4) строк виконання основного зобов'язання в повному обсязі;

5) посилання на випуск заставної або її відсутність.

У разі обтяження нерухомого майна іпотекою до Реєстру вносяться:

1) відомості про іпотекодавця (майнового поручителя),іпотекодержателя,а також боржника за основним зобов'язанням,якщо він не є іпотекодавцем:
- для іпотекодавця,іпотекодержателя та боржника - юридичних осіб відомості:

стосовно резидентів - найменування,місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

стосовно нерезидентів - найменування,місцезнаходження та держава,де зареєстровано особу;

- для іпотекодавця,іпотекодержателя та боржника - фізичних осіб відомості:

стосовно громадян України - прізвище,ім'я та по батькові,постійне місце проживання та ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

стосовно іноземців,осіб без громадянства - прізвище,ім'я та по батькові (за наявності),постійне місце проживання за межами України;

2) опис предмета іпотеки,достатній для його ідентифікації,
та/або його реєстраційні дані;

3) розмір основного зобов'язання;

4) строк виконання основного зобов'язання в повному обсязі;

5) посилання на випуск заставної або її відсутність;

6) підстава внесення відомостей до Реєстру (іпотечний договір
чи рішення суду);

7) відомості про реєстратора;

8) дата державної реєстрації відомостей.

У разі коли іпотекодержатель разом з державною реєстрацією обтяження чи зміни умов обтяження нерухомого майна іпотекою подає на державну реєстрацію заставну,реєстратор робить на заставній відмітку про порядковий номер запису,дату та місце державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою.
Про внесення до Реєстру запису про обтяження майна іпотекою та/або реєстрацію заставної реєстратор видає іпотекодержателю або уповноваженій ним особі примірник витягу. Другий примірник витягу реєстратор протягом п'яти днів надсилає іпотекодавцю.

Державна реєстрація відомостей про зміну умов обтяження нерухомого майна,відступлення прав за іпотечним договором,передачу,анулювання,видачу дубліката заставної та видачу нової заставної

Внесення змін і додаткових відомостей до запису здійснюється реєстратором на підставі повідомлення іпотекодержателя або уповноваженої ним особи.
У повідомленні зазначаються:
1) дата державної реєстрації відомостей;
2) порядковий номер запису;
3) підстава внесення відомостей (повідомлення
іпотекодержателя чи рішення суду);
4) відомості про реєстратора.

Під час подання повідомлення іпотекодержатель пред'являє паспорт або інший документ,що посвідчує особу,а у разі коли уповноважена ним особа діє від імені іпотекодержателя фізичної чи юридичної особи - відповідну довіреність.
До повідомлення додається текст змін і додаткових відомостей,внесених до іпотечного договору (договір,що підтверджує відступлення прав за іпотечним договором або передачу,анулювання,видачу дубліката заставної та видачу нової заставної),документ про плату за внесення змін і додаткових відомостей до запису.

Після виконання зобов'язання,забезпеченого іпотекою,іпотекодержатель зобов'язаний протягом десяти днів надіслати реєстратору письмове повідомлення про виключення запису з Реєстру з обов'язковим зазначенням порядкового номера запису.
Запис про обтяження майна іпотекою може бути виключений на підставі рішення суду з обов'язковим зазначенням порядкового номера запису.
Реєстратор вносить до Реєстру відомості про виключення запису в день надходження повідомлення чи рішення суду.

Будь-яка фізична чи юридична особа має право отримати витяг. Для цього подається запит про наявність або відсутність запису в Реєстрі про обтяження і зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою,відступлення прав за іпотечним договором,передачу,видачу дубліката заставної та видачу нової заставної,видачу витягу про державну реєстрацію обтяження майна іпотекою.
Реєстратор протягом двох робочих днів з дня реєстрації запиту видає витяг або інформаційну довідку чи приймає рішення про відмову в їх видачі із зазначенням причини.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ УКРАИНЫ. Объединение риэлторов и юристов рынка недвижимости Киева. Сopyright ©2004-2012Сopyright ©2004-2012 ICT COMPANY www.infopromua.com. Все права защищены.
Выгодно продадим/сдадим вашу недвижимость
cursor

Оформление заявки

Адвокатское и риелторское объединение Украины предоставляет полный спектр услуг в сфере недвижимости. Мы с радостью готовы предложиться Вам свои услуги по продаже и аренде недвижимости в Киеве и Киевской области.

Оставьте Ваш номер телефона и наш специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки

Ваш номер телефона: