закрыть

Бесплатная консультация

Для получения бесплатной консультации юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email или телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
Агентство недвижимости Киевская Русь

Недвижимость Киева и Киевской области

Продажа квартир и домов в Киеве

+Добавить объявление
Телефон+380(93)611-1316
Emailinfo@realty-ukraine.net
Skypegoncharov.realty
FacebookМы на Facebook
ВКонтактеМы ВКонтакте
Риэлторские услугиНаши предложенияЮридические услугиБТИБезопасностьКонсультацииУслуги иностранцамО нас
Slideshow Image 1
УкраинаПокупкаПродажаАрендаНовостройкиКоммерческая недвижимостьКредитованиеИнвестирование
Консультация адвоката
Как открыть фирму
arou
lombardlifetourismsellyoursiteworldrealtyuahomelandbusrent

Про право купівлі земельної ділянки,що була надана в оренду

Пояснення по даним питанням надається відповідно до чинного законодавства України та умов договору оренди земельної ділянки від 28 січня 2004р (надалі по тексту Договір).

Щодо 1-го питання:Умови договору,що регулюють питання щодо продажу земельної ділянки:Орендодавець зобов’язаний:- повідомити в письмовій формі Орендаря про намір продати земельну ділянку третій особі із зазначенням її ціни та інших умов,на яких вона продається .

Орендар має право:- переважне право на купівлю земельної ділянки у разі її продажу

Відповідно до ст. 90 Земельного кодексу України Власники земельних ділянок ( в даному випадку Київська міська рада ) мають право:- продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку,передавати її в оренду,заставу,спадщину;. Ця норма свідчить про те,що власник земельної ділянки за власним бажанням має право продажу земельної ділянки.

Відповідно до ст. 134 Земельного кодексу України:Земельні ділянки державної або комунальної власності,призначені для продажу суб'єктам підприємницької діяльності під забудову,підлягають продажу на конкурентних засадах (земельні торги).

Ст. 9. Закону України „ Про оренду землі” від 06.10.1998р № 161-XIV,під назвою „Переважне право орендаря на отримання орендованої земельної ділянки у власність” говорить,що:- Орендар,який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку,має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки,за умови,що він сплачує ціну,за якою вона продається,а у разі продажу на конкурсі (аукціоні) - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією,яка є найбільшою із запропонованих учасниками конкурсу (аукціону).

- Орендодавець зобов'язаний повідомити в письмовій формі орендаря про намір продати земельну ділянку третій особі із зазначенням її ціни та інших умов,на яких вона продається.

Главою 58 Цивільного кодексу України,що регулює питання орендних зобов’язань,зокрема п.2 ст.777,що має назву „Переважні права наймача” визначено наступне:- Наймач (орендар),який належно виконує свої обов'язки за договором найму (оренди),у разі продажу речі,переданої у найм (оренду),має переважне право перед іншими особами на її придбання.

В цивільному праві існує декілька різновидів форм договорів оренди земельних ділянок,зокрема:- договір оренди земельної ділянки (форма якого і використовувалась при укладанні договору від 28.01.2004р.) та,- договір оренди земельної ділянки з правом її викупу. Умовами договору від 28.01.2004р. не передбачається викуп земельної ділянки,що надана в оренду,так як сама форма договору цього не передбачає.

З вище наведених норм чинного законодавства України та на підставі договору оренди земельної ділянки від 28 січня 2004р. отримуємо наступні висновки:

Орендар має право купівлі земельної ділянки,що надана йому в оренд,лише за умов її продажу Орендодавцем та його згоди на продаж Орендарю.

Ініціатором продажу має виступати лише Орендодавець.

Орендар має лише переважне право на отримання земельної ділянки у власність перед третіми особами.

Щодо 2-го питання:Умови договору,що регулюють питання про подальший стан майна,забудованого на орендованій земельній ділянці:- цільове призначення – для будівництва,експлуатації та обслуговування торговельно-громадського комплексу;

Існуючі обмеження (обтяження)щодо використання земельної ділянки:– розпочати і завершити забудову земельної ділянки в строки,встановлені проектною документацією на будівництво,затвердженою в установленому порядку;

Орендар має право:- за письмовою згодою Орендодавця зводити в установленому законодавством порядку жилі,виробничі,культурно-побутові та інші будівлі і споруди;

Орендар зобов’язаний:- після закінчення будівельних робіт провести благоустрій та озеленення прилеглої території;

Відповідно до ст. 375.Цивільного Кодексу України,під назвою „Право власника на забудову земельної ділянки”:- Власник земельної ділянки має право зводити на ній будівлі та споруди,створювати закриті водойми,здійснювати перебудову,а також дозволяти будівництво на своїй ділянці іншим особам.

Згідно п.2.,п.3. та п.4. ст. 331 Цивільного кодексу України,найменування якої „Набуття права власності на новостворене майно”:- Право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки,будівлі,споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна).

Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації,право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації. Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації,право власності виникає з моменту державної реєстрації.

- До завершення будівництва (створення майна) особа вважається власником матеріалів,обладнання тощо,які були використані в процесі цього будівництва (створення майна).

- За заявою заінтересованої особи суд може визнати її власником недобудованого нерухомого майна,якщо буде встановлено,що частка робіт,яка не виконана відповідно до проекту,є незначною.1. Власник земельної ділянки має право зводити на ній будівлі та споруди,створювати закриті водойми,здійснювати перебудову,а також дозволяти будівництво на своїй ділянці іншим особам.

Ст. 413. Цивільного кодексу України встановлює підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для забудови:

- Власник земельної ділянки має право надати її в користування іншій особі для будівництва промислових,побутових,соціально-культурних,житлових та інших споруд і будівель. Таке право виникає на підставі договору або заповіту.

- Право користування земельною ділянкою,наданою для забудови,може бути відчужене землекористувачем або передаватися у порядку спадкування.

- Право користування чужою земельною ділянкою для забудови може бути встановлено на визначений або на невизначений строк.

Згідно Ст. 414 ЦКУ:Власник земельної ділянки,наданої для забудови,має право на одержання плати за користування нею.

Якщо на земельній ділянці збудовані промислові об'єкти,договором може бути передбачено право власника земельної ділянки на одержання частки від доходу землекористувача.

Власник земельної ділянки має право володіти,користуватися нею в обсязі,встановленому договором із землекористувачем.

Перехід права власності на земельну ділянку до іншої особи не впливає на обсяг права власника будівлі (споруди) щодо користування земельною ділянкою.

Ст. 415 визначає права та обов'язки землекористувача:Землекористувач має право користуватися земельною ділянкою в обсязі,встановленому договором.

Землекористувач має право власності на будівлі (споруди),споруджені на земельній ділянці,переданій йому для забудови.

Особа,до якої перейшло право власності на будівлі(споруди),набуває право користування земельною ділянкою на тих же умовах і в тому ж обсязі,що й попередній власник будівлі (споруди).

Землекористувач зобов'язаний вносити плату за користування земельною ділянкою,наданою йому для забудови,а також інші платежі,встановлені законом.

Землекористувач зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення.

Ст.416 ЦКУ визначає припинення права користування земельною ділянкою для забудови:Право користування земельною ділянкою для забудови припиняється у разі:- поєднання в одній особі власника земельної ділянки та землекористувача;- спливу строку права користування;- відмови землекористувача від права користування;- невикористання земельної ділянки для забудови протягом трьох років підряд. - Право користування земельною ділянкою для забудови може бути припинене за рішенням суду в інших випадках,встановлених законом.

Ст. 417 ЦКУ встановлює правові наслідки припинення права користування земельною ділянкою:У разі припинення права користування земельною ділянкою,на якій була споруджена будівля (споруда),власник земельної ділянки та власник цієї будівлі (споруди) визначають правові наслідки такого припинення.

У разі недосягнення домовленості між ними власник земельної ділянки має право вимагати від власника будівлі (споруди) її знесення та приведення земельної ділянки до стану,в якому вона була до надання її у користування.

Якщо знесення будівлі (споруди),що розміщена на земельній ділянці,заборонено законом (житлові будинки,пам'ятки історії та культури тощо) або є недоцільним у зв'язку з явним перевищенням вартості будівлі (споруди) порівняно з вартістю земельної ділянки,суд може з урахуванням підстав припинення права користування земельною ділянкою постановити рішення про викуп власником будівлі(споруди) земельної ділянки,на якій вона розміщена,або про викуп власником земельної ділянки будівлі (споруди),або визначити умови користування земельною ділянкою власником будівлі (споруди) на новий строк.

Ст. 120 Земельного Кодексу України встановлює перехід права на земельну ділянку при переході права на будівлю і споруду:

При відчуженні будівель та споруд,які розташовані на орендованій земельній ділянці,право на земельну ділянку визначається згідно з договором оренди земельної ділянки.

При переході права власності на будівлю або споруду до громадян або юридичних осіб,які не можуть мати у власності земельні ділянки,до них переходить право користування земельною ділянкою,на якій розташована будівля чи споруда.

Необхідно зазначити,що договором від 28.01.2004р. не в повній мірі зазначені умови щодо стану земельної ділянки на момент її повернення Орендодавцю. В договорі з приводу цього маємо лише один пункт,що Орендар зобов’язаний повернути земельну ділянку Орендодавцю у стані,придатному для її подальшого використання після припинення дії договору.

З вище зазначених норм маємо наступні висновки:Право власності на новостворене нерухоме майно належить особі (товариству),яка здійснила будівництво.

Право власності на земельну ділянку,на якій було здійснено будівництво,належить власнику земельної ділянки.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ УКРАИНЫ. Объединение риэлторов и юристов рынка недвижимости Киева. Сopyright ©2004-2012Сopyright ©2004-2012 ICT COMPANY www.infopromua.com. Все права защищены.
Выгодно продадим/сдадим вашу недвижимость
cursor

Оформление заявки

Адвокатское и риелторское объединение Украины предоставляет полный спектр услуг в сфере недвижимости. Мы с радостью готовы предложиться Вам свои услуги по продаже и аренде недвижимости в Киеве и Киевской области.

Оставьте Ваш номер телефона и наш специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки

Ваш номер телефона: