закрыть

Бесплатная консультация

Для получения бесплатной консультации юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email или телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
Агентство недвижимости Киевская Русь

Недвижимость Киева и Киевской области

Продажа квартир и домов в Киеве

+Добавить объявление
Телефон+380(93)611-1316
Emailinfo@realty-ukraine.net
Skypegoncharov.realty
FacebookМы на Facebook
ВКонтактеМы ВКонтакте
Риэлторские услугиНаши предложенияЮридические услугиБТИБезопасностьКонсультацииУслуги иностранцамО нас
Slideshow Image 1
УкраинаПокупкаПродажаАрендаНовостройкиКоммерческая недвижимостьКредитованиеИнвестирование
Консультация адвоката
Как открыть фирму
arou
lombardlifetourismsellyoursiteworldrealtyuahomelandbusrent

Архітектурне-проектне завдання:


6.13.1.Для отримання дозволу на розміщення стаціонарної або пересувної малої архітектурної форми суб’єкт підприємницької діяльності подає до виконавчого органу сільської,селищної,міської,районної в місті ради письмову заяву встановленої форми,у якій зазначаються бажане місце та термін розміщення,функціональне призначення і характеристика об’єкта.
До заяви додаються:
нотаріально посвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності в Україні;
копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (при потребі);
документ,що посвідчує право на земельну ділянку;
для іноземного суб’єкта підприємницької діяльності – документи,що свідчать про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності в країні її місцезнаходження.
Не повинні вимагатися додаткові документи на отримання заявником будь-яких погоджень щодо розміщення малої архітектурної форми
6.13.2. Зареєстрована заява та документи,які додані до неї,передаються відповідному місцевому органу містобудування та архітектури,який за результатами розгляду питання:
протягом 10 робочих днів з часу надходження заяви і документів видає суб’єкту підприємницької діяльності дозвіл встановленого зразка на розміщення пересувної малої архітектурної форми зі схемою прив’язки установки об’єкта (на топографо-геодезичній основі в масштабі 1:500);
протягом 3 робочих днів після надходження заяви та документів надає згоду на звернення заявника до відповідного підприємства,установи організації для виготовлення паспорта прив’язки стаціонарної малої архітектурної форми;
протягом 3 робочих днів після надходження заяви та документів надає заявнику аргументовану відмову у наданні дозволу на розміщення малої архітектурної форми в разі її невідповідності місцевим правилам забудови,містобудівній документації,державним будівельним нормам. В разі можливості до відмови додаються пропозиції щодо альтернативного розміщення об’єкта або щодо зміни його призначення.
6.13.3. Відсутність або невідповідність законодавству одного з документів для отримання дозволу на розміщення малої архітектурної форми,може бути підставою для відмови у прийнятті заяви або у наданні дозволу на розміщення малої архітектурної форми.
6.13.4. Розроблення паспорта прив’язки малої архітектурної форми (далі – паспорт прив’язки) або внесення змін до нього здійснюється уповноваженим підприємством,установою,організацією на підставі договору,укладеного із заявником,і включає:
план прив’язки малої архітектурної форми та благоустрою майданчика (на топографо-геодезичній основі (масштаб 1:500);
креслення фасадів об’єкта з кольоровим вирішенням (масштаб 1:200);
креслення вузлів підключення до інженерних (масштаб 1:100) – при потребі;
текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення об’єкта - при потребі.
6.13.5. У разі,якщо на вимогу органу містобудування та архітектури розміщення малих архітектурних форм здійснюється групою,за архунок коштів суб’єктів підприємницької діяльності розробляється схема розміщення групи малих архітектурних форм з прив’язкою кожного окремого об’єкта. Схема з відображенням благоустрою та інженерного забезпечення (на топографо-геодезичній основі,масштаб 1:500) затверджується органом виконавчої влади за погодженням із відповіднимим органами державного нагляду.
6.13.6. Після подання заявником паспорта прив’язки до органу містобудування та архітектури,останній перевіряє відповідність паспорта прив’язки державним будівельним нормам і в тижневий термін видає суб’єкту підприємницької діяльності дозвіл на розміщення малої архітектурної форми разом із затвердженим паспортом прив’язки.
6.13.77. Термін дії дозволу на розміщення малої архітектурної форми визначається терміном дії документа,що посвідчує право на земельну ділянку.
6.13.8. Загальний термін надання дозволу на розміщення малої архітектурної форми не повинен перевищувати одного місяця із дня подання заяви суб’єктом підприємницької діяльності (за винятком терміну,необхідного для виготовлення паспорта прив’язки,який визначається договором між суб’єктом підприємницької діяльності та виконавцем,а також для розроблення схеми розміщення групи малих архітектурних форм).
6.13.9. Стаціонарні малі архітектруні форми після спорудження підлягають прийняттю до експлуатації.
Прийняття до експлуатації стаціонарної малої архітектурної форми здійснюється комісією за участю уповноваженого представника органу містобудування та архітектури,представників відповідних служб у залежності від функціонального призначення споруди,а також суб’єкта підприємницької діяльності з розглядом на місці відповідності об’єкта паспорту прив’язки.
За результатами розгляду складається акт встановленого зразка технічної комісії про прийняття стаціонарної малої архітектурної форми до експлуатації.
6.13.10. Після прийняття об’єкта до експлуатації здійснюється його реєстрація відповідним органом містобудування та архітектури.
6.13.11. Тимчасове перенеснння малої архітектурної форми в інше місце здійснюється у разі виникнення потреби в реконструції або ремонті існуючих інженерних мереж,вулиці і дороги,будинків і споруд,пов’язаних територіально з малими архітектурнимим формами,без припинення дозволу на її розміщення.
У такому випадку відповідний орган містобудування та архітектури надсилає суб’єкту підприємницької діяльності повідомлення з визначенням нового місця та терміну тимчасового розміщення об’єкта на період здійснення зазначеного ремонту.
6.13.12. Перенесення малої архітектурної форми на інше місце чи припинення її функціонування можливе в разі зміни державних будівельних норм,місцевих правил забудови,зміни у розташуванні існуючих споруд та інженерних мереж,які унеможливлюють розташування малої архітектурної форми у місці її знаходження а також ініціативи суб’єкта підприємницької діяльності.
6.13.13. Перенесення малої архітектурної форми на нове місце або її знесення у зв’язку з припиненням дії дозволу здійснюється власником за рахунок його коштів.

 

2. До проектів будівництва належать передпроектна
документація (техніко-економічні обгрунтування і
техніко-економічні розрахунки інвестицій,ескізні проекти) і
проектно-кошторисна документація (проекти,робочі проекти,робоча
документація) для нового будівництва,реконструкції,реставрації,
капітального ремонту будинків,споруд та інших об'єктів,
розширення і технічного переоснащення підприємств (далі -
будівництво).

5. Затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва
здійснюється за наявності позитивного висновку комплексної
державної експертизи.
8. Комплексна державна експертиза інвестиційних програм і
проектів будівництва включає:

державну інвестиційну експертизу інвестиційних програм та
проектів будівництва;

державну санітарно-гігієнічну експертизу інвестиційних
програм та проектів будівництва;

державну екологічну експертизу інвестиційних програм та
проектів будівництва об'єктів,що становлять підвищену екологічну
небезпеку,перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів
України;

державну експертизу проектно-кошторисної документації у
частині пожежної безпеки;

державну експертизу проектів будівництва об'єктів виробничого
призначення у частині охорони праці;

державну експертизу інвестиційних програм,що стосується
енергозбереження,та енерготехнологічної частини
проектно-кошторисної документації;

державну експертизу проектів будівництва потенційно
небезпечних об'єктів виробничого призначення у частині
протиаварійного захисту. ( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 313 ( 313-2004-п ) від 11.03.2004 )

Інвестиційні програми та проекти будівництва об'єктів,які
потенційно можуть становити ядерну та радіаційну небезпеку,крім
зазначених складових частин комплексної державної експертизи,
підлягають державній експертизі щодо ядерної та радіаційної
безпеки.

13. Загальний термін проведення комплексної державної
експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва не повинен
перевищувати 45 календарних днів. у випадках,передбачених
законодавством,термін може бути продовжений до 120 календарних
днів.

14. Висновок комплексної державної експертизи складається на
підставі висновків виконавців її складових частин,затверджується
керівником служби Укрінвестекспертизи і дійсний протягом терміну
дії вихідних даних на проектування.

Право власності підлягає державній реєстрації.
Стаття 182 Цивільного кодексу. Державна реєстрація прав на нерухомість
1. Право власності та інші речові права на нерухомі речі,обмеження цих прав,їх виникнення,перехід і припинення підлягають державній реєстрації.
4. Порядок проведення державної реєстрації прав на нерухомість та підстави відмови в ній встановлюються законом.
Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” № 1952-IV від 01.07.2004 року передбачено створення Державного реєстру прав,адміністратором якого є центр державного земельного кадастру. Державна реєстрація прав проводиться місцевими органами державної реєстрації прав виключно за місцем знаходження нерухомого майна,а саме:в містах Києві та Севастополі,місті обласного підпорядкування,районі.
Прикінцевими положеннями цього закону передбачено,що до створення єдиної системи органів реєстрації прав,а також до формування Державного реєстру прав у складі державного земельного кадастру реєстрація об’єктів нерухомості проводиться комунальними підприємствами бюро технічної інвентаризації.
Таким чином,на сьогодні державну реєстрацію права власності на нерухоме майно здійснюють комунальні підприємства "Бюро технічної інвентаризації",в порядку передбаченому „Тимчасовим положенням про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно” (затверджений відповідно наказом Міністерства юстиції,N 7/5 від 07.02.2002 (в редакції наказу № 26/5 від 17.05.2004 ).
Цим положенням затверджено перелік правовстановлювальних документів і передбачено (п. 2.1.),а також положення про те,що правовстановлювальні документи,які відповідно до закону підлягають обов’язковій державній реєстрації,приймаються за умови проведення їх державної реєстрації.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ УКРАИНЫ. Объединение риэлторов и юристов рынка недвижимости Киева. Сopyright ©2004-2012Сopyright ©2004-2012 ICT COMPANY www.infopromua.com. Все права защищены.
Выгодно продадим/сдадим вашу недвижимость
cursor

Оформление заявки

Адвокатское и риелторское объединение Украины предоставляет полный спектр услуг в сфере недвижимости. Мы с радостью готовы предложиться Вам свои услуги по продаже и аренде недвижимости в Киеве и Киевской области.

Оставьте Ваш номер телефона и наш специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки

Ваш номер телефона: