закрыть

Бесплатная консультация

Для получения бесплатной консультации юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email или телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
Агентство недвижимости Киевская Русь

Недвижимость Киева и Киевской области

Продажа квартир и домов в Киеве

+Добавить объявление
Телефон+380(93)611-1316
Emailinfo@realty-ukraine.net
Skypegoncharov.realty
FacebookМы на Facebook
ВКонтактеМы ВКонтакте
Риэлторские услугиНаши предложенияЮридические услугиБТИБезопасностьКонсультацииУслуги иностранцамО нас
Slideshow Image 1
УкраинаПокупкаПродажаАрендаНовостройкиКоммерческая недвижимостьКредитованиеИнвестирование
Консультация адвоката
Как открыть фирму
arou
lombardlifetourismsellyoursiteworldrealtyuahomelandbusrent

Державні гарантії захисту іноземних інвестицій

Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність» інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей,що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності,в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.

Відповідно до Закону України "Про режим іноземного інвестування"

іноземні інвестори - суб'єкти,які провадять інвестиційну діяльність на території України,а саме:

- юридичні особи,створені відповідно до законодавства іншого,ніж законодавство України;
- фізичні особи - іноземці,які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені у дієздатності;
- іноземні держави,міжнародні урядові та неурядові організації;
- інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності,які визнаються такими відповідно до законодавства України;

іноземні інвестиції - цінності,що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту;
підприємство з іноземними інвестиціями - підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми,створене відповідно до законодавства України,іноземна інвестиція в статутному капіталі якого,за його наявності,становить не менше 10 відсотків.

Підприємство набирає статусу підприємства з іноземними інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс.

Правовий режим інвестиційної діяльності

Для іноземних інвесторів на території України встановлюється національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності,за винятками,передбаченими законодавством України та міжнародними договорами України.

Для окремих суб'єктів підприємницької діяльності,які здійснюють інвестиційні проекти із залученням іноземних інвестицій,що реалізуються відповідно до державних програм розвитку пріоритетних галузей економіки,соціальної сфери і територій,може встановлюватися пільговий режим інвестиційної та іншої господарської діяльності.

Законами України можуть визначатися території,на яких діяльність іноземних інвесторів та підприємств з іноземними інвестиціями обмежується або забороняється,виходячи з вимог забезпечення національної безпеки.

Гарантії у разі зміни законодавства

Якщо в подальшому спеціальним законодавством України про іноземні інвестиції будуть змінюватися гарантії захисту іноземних інвестицій,зазначені в розділі II цього Закону,то протягом десяти років з дня набрання чинності таким законодавством на вимогу іноземного інвестора застосовуються державні гарантії захисту іноземних інвестицій,зазначені в цьому Законі.

До прав і обов'язків сторін,визначених угодою про розподіл продукції,протягом строку її дії застосовується законодавство України,чинне на момент її укладення. Зазначені гарантії не поширюються на зміни законодавства,що стосуються питань оборони,національної безпеки,забезпечення громадського порядку,охорони довкілля.

Гарантії щодо примусових вилучень,а також незаконних дій державних органів та їх посадових осіб

Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації. Державні органи не мають права реквізувати іноземні інвестиції,за винятком випадків здійснення рятівних заходів у разі стихійного лиха,аварій,епідемій,епізоотій. Зазначена реквізиція може бути проведена на підставі рішень органів,уповноважених на це Кабінетом Міністрів України.


Компенсація і відшкодування збитків іноземним
інвесторам

Іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків,включаючи упущену вигоду і моральну шкоду,завданих їм внаслідок дій,бездіяльності або неналежного виконання державними органами України чи їх посадовими особами передбачених законодавством обов'язків щодо іноземного інвестора або підприємства з іноземними інвестиціями,відповідно до законодавства України.

Усі понесені витрати та збитки іноземних інвесторів,завдані їм внаслідок зазначених дій,повинні бути відшкодовані на основі поточних ринкових цін та/або обґрунтованої оцінки,підтверджених аудитором чи аудиторською фірмою.

Компенсація,що виплачується іноземному інвестору,повинна бути швидкою,адекватною та ефективною. Компенсація,що виплачується іноземному інвестору внаслідок дій,зазначених вище,визначається на момент припинення права власності.

Компенсація,що виплачується іноземному інвестору внаслідок дій,зазначених вище,визначається на час фактичного здійснення рішення про відшкодування збитків. Сума компенсації повинна виплачуватись у валюті,в якій були здійснені інвестиції,чи в будь-якій іншій прийнятній для іноземного інвестора валюті відповідно до законодавства України. З моменту виникнення права на компенсацію і до моменту її виплати на суму компенсації нараховуються відсотки згідно з середньою ставкою відсотка,за яким лондонські банки надають позики першокласним банкам на ринку євровалют (ЛІБОР).

Гарантії в разі припинення інвестиційної
діяльності

У разі припинення інвестиційної діяльності іноземний інвестор має право на повернення не пізніше шести місяців з дня припинення цієї діяльності своїх інвестицій в натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного капіталу) без сплати мита,а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі за реальною ринковою вартістю на момент припинення інвестиційної діяльності,якщо інше не встановлено законодавством або міжнародними договорами України.

Гарантії переказу прибутків,доходів та інших
коштів,одержаних внаслідок здійснення іноземних
інвестицій

Іноземним інвесторам після сплати податків,зборів та інших обов'язкових платежів гарантується безперешкодний і негайний переказ за кордон їх прибутків,доходів та інших коштів в іноземній валюті,одержаних на законних підставах внаслідок здійснення іноземних інвестицій.

Порядок переказу за кордон прибутків,доходів та інших коштів,одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій,визначається Національним банком України.


Організаційно-правові форми підприємств з
іноземними інвестиціями

На території України підприємства з іноземними інвестиціями створюються і діють у формах,передбачених законодавством України.

Установчі документи підприємств з іноземними
інвестиціями

Установчі документи підприємств з іноземними інвестиціями повинні містити відомості,передбачені законодавством України для відповідних організаційно-правових форм підприємств,а також відомості про державну належність їх засновників (учасників).

Оподаткування

Підприємства з іноземними інвестиціями сплачують податки відповідно до законодавства України.

РОЗГЛЯД СПОРІВ

Порядок розгляду спорів

Спори між іноземними інвесторами і державою з питань державного регулювання іноземних інвестицій та діяльності підприємств з іноземними інвестиціями підлягають розгляду в судах України,якщо інше не визначено міжнародними договорами України.

Усі інші спори підлягають розгляду в судах України або за домовленістю сторін - у третейських судах,у тому числі за кордоном.

Статтею 102 Податкового кодексу України врегульовано питання застосування строків давності визначення податкових зобов'язань,які становлять 1095 днів.

Пунктом 56.18 статті 56 Податкового кодексу України встановлено,що з урахуванням строків давності платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання у будь-який момент після отримання такого рішення.

Із змісту зазначеної законодавчої норми,з урахуванням вимог статті 102 Податкового кодексу України,випливає,що платник податків може звертатися до суду з вимогою щодо протиправності податкового повідомлення-рішення протягом 1095 днів з моменту отримання такого рішення.

Поряд із цим абзацом другим пункту 56.18 статті 56 Податкового кодексу України передбачено,що в разі,коли платником податків до подання позовної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження,строк звернення до суду продовжується на строк,що фактично пройшов з дати звернення платника податків із скаргою до контролюючого органу до дати отримання (включно) таким платником податків остаточного рішення контролюючого органу,прийнятого за результатами розгляду скарги.

При цьому згідно з абзацом четвертим пункту 56.18 статті 56 зазначеного Кодексу процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору.

Таким чином,підпунктом 56.18 статті 56 Податкового кодексу України безпосередньо врегульовано застосування строків оскарження податкового повідомлення-рішення до суду,а саме:

- визначено тривалість строку звернення до суду з вимогою щодо протиправності податкового повідомлення-рішення (1095 днів);

- визначено момент початку перебігу строку звернення до суду з вимогою щодо протиправності податкового повідомлення-рішення (з моменту отримання такого рішення);

- визначено підставу і межі продовження тривалості зазначеного строку в разі застосування платником податку досудового врегулювання спору у вигляді процедури адміністративного оскарження (на строк,що фактично пройшов з дати звернення платника податків із скаргою до контролюючого органу до дати отримання (включно) таким платником податків остаточного рішення контролюючого органу,прийнятого за результатами розгляду скарги).


На главнуюК статьям

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ УКРАИНЫ. Объединение риэлторов и юристов рынка недвижимости Киева. Сopyright ©2004-2012Сopyright ©2004-2012 ICT COMPANY www.infopromua.com. Все права защищены.
Выгодно продадим/сдадим вашу недвижимость
cursor

Оформление заявки

Адвокатское и риелторское объединение Украины предоставляет полный спектр услуг в сфере недвижимости. Мы с радостью готовы предложиться Вам свои услуги по продаже и аренде недвижимости в Киеве и Киевской области.

Оставьте Ваш номер телефона и наш специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки

Ваш номер телефона: