закрыть

Бесплатная консультация

Для получения бесплатной консультации юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email или телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
Агентство недвижимости Киевская Русь

Недвижимость Киева и Киевской области

Продажа квартир и домов в Киеве

+Добавить объявление
Телефон+380(93)611-1316
Emailinfo@realty-ukraine.net
Skypegoncharov.realty
FacebookМы на Facebook
ВКонтактеМы ВКонтакте
Риэлторские услугиНаши предложенияЮридические услугиБТИБезопасностьКонсультацииУслуги иностранцамО нас
Slideshow Image 1
УкраинаПокупкаПродажаАрендаНовостройкиКоммерческая недвижимостьКредитованиеИнвестирование
Консультация адвоката
Как открыть фирму
arou
lombardlifetourismsellyoursiteworldrealtyuahomelandbusrent

Особливості оподаткування нерезидентів

РЕЗИДЕНТИ — фізичні особи (громадяни України,іноземні громадяни,особи без громадянства),які мають постійне місце проживання на території України,у тому числі ті,що тимчасово перебувають за кордоном. А також юридичні особи та приватні підприємці України,що не мають статусу юридичної особи (філії,представництва тощо),які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням на її території. Також дипломатичні представництва,консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном,які мають дипломатичні привілеї та імунітет,філії й представництва підприємств та організацій України за кордоном,що не провадять підприємницької діяльності.

Будь-які доходи,отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України,оподатковуються в порядку і за ставками,визначеними Податковим Кодексом України. Для цілей цього пункту під доходами,отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України,розуміються:— проценти,дисконтні доходи,що сплачуються на користь нерезидента,у тому числі проценти за позиками та борговими зобов’язаннями,випущеними (виданими) резидентом;дивіденди,які сплачуються резидентом;роялті;фрахт та доходи від інжинірингу;— лізингова/орендна плата,що сплачується резидентами або постійними представництвами на користь нерезидента лізингодавця / орендодавця за договорами оперативного лізингу/оренди;— доходи від продажу нерухомого майна,розташованого на території України,яке належить нерезиденту,у тому числі майна постійного представництва нерезидента;— прибуток від здійснення операцій із торгівлі цінними паперами,деривативами або іншими корпоративними правами,визначений відповідно до норм цього розділу;доходи,отримані від провадження спільної діяльності на території України,доходи від здійснення довгострокових контрактів на території України;винагорода за провадження нерезидентами або уповноваженими ними особами культурної,освітньої,релігійної,спортивної,розважальної діяльності на території України;— брокерська,комісійна або агентська винагорода,отримана від резидентів або постійних представництв інших нерезидентів стосовно брокерських,комісійних або агентських послуг,наданих нерезидентом або його постійним представництвом на території України на користь резидентів;— внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні (у тому числі страхування ризиків життя) або страхування резидентів від ризиків за межами України;доходи,одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення державної грошової лотереї);— доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів;інші доходи від провадження нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого нерезидента) господарської діяльності на території України,за винятком доходів у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів/виконаних робіт/наданих послуг,переданих/виконаних/наданих резиденту від такого нерезидента (постійного представництва),у тому числі вартості послуг із міжнародного зв’язку чи міжнародного інформаційного забезпечення.

Резидент або постійне представництво нерезидента,що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України)будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України,отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента,що ведуться в національній валюті),зобов’язані утримувати податок з таких доходів за ставкою в розмірі 15 відсотків їх суми та за їх рахунок,який сплачується до бюджету під час такої виплати,якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб,на користь яких здійснюються виплати,що набрали чинності.

Зазначені резидент або постійне представництво нерезидента несуть відповідальність за повне та своєчасне нарахування та внесення до бюджету податків,утриманих під час виплати нерезиденту доходів від володіння процентними або безпроцентними (дисконтними) цінними паперами. Центральний орган державної податкової служби встановлює порядок надання резидентами або постійними представництвами нерезидента розрахунку податкових зобов’язань нерезидентів та звітів про утримання та внесення до відповідного бюджету податків,встановлених цим пунктом.

Суми прибутків нерезидентів,які провадять свою діяльність на території України через постійне представництво,оподатковуються в загальному порядку. При цьому таке постійне представництво прирівнюється з метою оподаткування до платника податку,який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента.

У разі якщо нерезидент провадить свою діяльність не лише в Україні,а й за її межами,і при цьому не визначає прибуток від своєї діяльності,що ведеться ним через постійне представництво в Україні,сума прибутку,що підлягає оподаткуванню в Україні,визначається на підставі складення нерезидентом відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності,погодженого з органом державної податкової служби за місцезнаходженням постійного представництва.

У разі неможливості визначити шляхом прямого підрахування прибуток,отриманий нерезидентами з джерелом його походження з України,оподатковуваний прибуток визначається органом державної податкової служби як різниця між доходом та витратами,визначеними шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7.

Резиденти,які надають агентські,довірчі,комісійні та інші подібні послуги з продажу чи придбання товарів,робіт,послуг за рахунок і на користь нерезидента (в тому числі укладення договорів з іншими резидентами від імені і на користь нерезидента),утримують і перераховують до відповідного бюджету податок із доходу,отриманого таким нерезидентом із джерел в Україні,визначений у порядку,передбаченому для оподаткування прибутків нерезидентів,що проводять діяльність на території України через постійне представництво.

При цьому такі резиденти не підлягають додатковій реєстрації в органах державної податкової служби як платники податку.


На главнуюК статьям

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ УКРАИНЫ. Объединение риэлторов и юристов рынка недвижимости Киева. Сopyright ©2004-2012Сopyright ©2004-2012 ICT COMPANY www.infopromua.com. Все права защищены.
Выгодно продадим/сдадим вашу недвижимость
cursor

Оформление заявки

Адвокатское и риелторское объединение Украины предоставляет полный спектр услуг в сфере недвижимости. Мы с радостью готовы предложиться Вам свои услуги по продаже и аренде недвижимости в Киеве и Киевской области.

Оставьте Ваш номер телефона и наш специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки

Ваш номер телефона: